Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.02.2010 21:35 - СЪДЕБЕН ПРОТОКОЛ...
Автор: gerbsenior Категория: Политика   
Прочетен: 1217 Коментари: 0 Гласове:
1ПРОТОКОЛ               

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ в публично съдебно заседание на 18. февруари 2010 год. в състав:

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: *****                                      

                   ЧЛЕНОВЕ: *****

при участието на секретар.......*****.....…………......................

и прокурор .......................*****….................................... сложи за разглеждане

ВНЧХД …..53…….по описа за....................................2010.......................година

докладвано от съдия*****…..............................................................................         

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ А. И. П. се явява лично и с Адв.Л. и Адв.В., последния с представено днес пълномощно.

ОБВИНЯЕМИЯТ М. М. Д. се явява лично и с Адв.Б. с представено днес пълномощно.

ОБВИНЯЕМИЯТ М. Ц. К. се явява лично и с Адв.В. с приложено по делото пълномощно.

ОБВИНЯЕМИЯТ А. К. П. се явява лично и с Адв.Т. с пълномощно по делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н. И. В. се явява лично и с Адв.А. с пълномощно по делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ П. Д. С. се явява лично и с Адв. Р. с пълномощно по делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Й. Д. С. се явява лично и с Адв.Б. с пълномощно по делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото, нямам искания за отводи. Представям и моля да приемете, като доказателство протокол за разпит на свидетеля К. М. и М. Т. разписани от прокурор, респ. следовател; проведени разпити на анонимни свидетели с №№ 1,2 и 3, с които страните са запознати; постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение на обвиняемия А. П.; разпити на още 18 свидетели; както и две постановления за привличане съответно с разпити на обвиняемите А. П. и  Й. С.. Моля съда да приеме към доказателствата по делото и папка не номерирана за присъединяване към досъдебно производство № 2/2010 год. като писмото е подписано от завеждащ от СГС. Представям и моля да приемете справка от НАП с гриф "поверително", която касае предмета на повдигнатото обвинение и с оглед грифа, да постановите производството да продължи при закрити врата.

Адв.Л. - Няма пречки за даване ход на делото. Няма да сочим други доказателства. По отношение представените от прокуратурата доказателства считам, че не следва да се приемат разпитите на анонимни свидетели №№1, 2 и 3, тъй като същите се намират по делото, както и доказателството от НАП, което няма доказателствен характер. Цели се създаване на формално основание за провеждане на делото при закрити врата, като следва да се посочи, че прокуратурата нямаше такова искане. По отношение на разпитите на свидетели, няма пречка да бъдат приети, но моля да ни бъде дадено време да се запознаем със съдържанието им. Относно постановлението за повдигане на обвинение моля, да уточните за кое обвинение става въпрос, тъй като на подзащитния ни е повдигнато обвинение вчера в 19.30 часа и онази вечер в 19.30 часа.

Адв.В. – Моето становище е същото, като моля, съда да разгледа делото при открити врата, тъй като материалите, които се представят като секретни, не са доказателствено средство по  смисъла на НПК. По справката от ДАНС вече има произнасяне от първоинстанционния съд. Днешните твърдения на данъчните органи и предположения, не са материали събирани от надлежен орган, като произхождащи от данъчните служби и не могат да имат стойност в наказателния процес. Поддържам казаното от Адв.Л..

Адв.Б. – Присъединявам се към казаното от колегите. Справката от НАП е оперативна информация и следва да бъде изключена от доказателствения материал. Моля, да ни се даде възможност да се запознаем със свидетелските показания.

Адв.В. – Да се даде ход на делото, няма процесуални пречки. Представям два броя характеристики за М. К.. Поддържам казаното от колегите във връзка със справката, която се представи днес и искането за разглеждане на делото при закрити врата. За мен е необяснимо  това искане, тъй като ръководни лица от МВР и от прокуратурата огласяват събираните до този момент доказателства. Така че не виждам смисъл от това искане.

Адв.Т. - Няма пречка да даване ход на делото. Не правим искания за отводи. По отношение на представените от прокуратурата доказателства моля, да ни дадете възможност да се запознаем с тях, за да вземем отношение, дали са съотносими към разглеждането в това наказателно производство. Касателно справката от НАП моля, да не я приемате, поради законовата забрана визирана в чл.105 ал. 2 от НПК, според който не се допускат доказателствени средства, които не са събрани и изготвени по реда, предвиден в този кодекс. Като допълнение към казаното от колегите, говорели преди мен, моля да не постановявате разглеждане на делото при закрити врата, тъй като това ще постави страните в неравностойно положение, защото освен че представителите на изпълнителната власт и на прокуратурата, огласяват се материали от наказателното производство, те го правят избирателно и в нарушение на този принцип на закона.

Адв.А. – Да се даде ход на делото. Нямаме искания за отводи. По искането за доказателствата на прокуратурата се придържам към казаното от колегите. Представям и моля да приемете, като доказателства по делото нотариален акт № ***.; нотариален акт за договор на ипотека № ***., 3 броя удостоверения от служба по вписвания С.; нотариална покана до АРТ Център "Л. С. от *** год. и договор за банков кредит от *** год. между "С." и "Д. Л." АД. Други искания нямам.

Адв.Р. - Да се даде ход на делото, не правя отводи. Присъединявам се към становището на говорилите преди мен колеги, включително и това, че не са налице условията за протичане на днешното съдебно заседание при закрити врата. Представям и моля, да приемете удостоверения за актуално състояние на дружество "Е. И.", доколкото се твърди, че братя С. са управители и собственици на това дружество; споразумение и справки от ДЗИ, от които е видно, че всички МПС-та на "Е. И."са застраховани там; договор между "Е. И." и "Л. Г."ЕООД, доколкото от този договор произтича връзката между П. С. и М. К.; писмо от *** год. до министър П. Д. и  синдика на "К." Ц. Б., от което е видно отношението на П. С., към проблематиката на "К."; писмо от *** год. до премиера Б. Б. с копие до министрите Т. и Д., изпратено от П. С.; писмо от МОСВ във връзка с посещение на представители на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ в "Е. И." и становището за това; договор за покупко-продажба между "К." и "Е. И." подписан от А. Т., където се констатира високо експертно ниво на "Е. И."; приложение към протокол за лична данъчна проверка на лицето П. С. за период от *** год. до *** год., от което е видно, че всички приходи са законни, данъците са платени и констатациите на НАП са, че няма нужда от ревизия; сертификат по ИСО на "Е. И." за времето от м. май 2006 год. до м.април 2012 год. и списък на кредиторите с приети вземания, от което е  видно, че "Е. И." има необезпечени вземания от "К." на обща стойност 21 000 000 лева.

Адв.Б. - Не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Нямаме искания за отводи. Присъединявам се към становището на колегите, настоящото дело да бъде разгледано по нормалния ред, не при закрити врата, тъй като от задържането до настоящия момент, всички обстоятелства свързани с това дело, са на вниманието на цялата общественост и няма пречка тази мярка за неотклонение и спорът ни с прокуратурата, да се разгледа също пред цялата общественост. По отношение на представените от прокуратурата   доказателства, ще взема отношение, след като се запознаем с тях.

Адв.В. - По повод на представените документи от НАП, с които се иска делото да се скрие от общественото внимание. През 2009 год. ВКС прие тълкувателно решение, което касае данъчните престъпления и посочи, че документацията на данъчните органи нямат доказателствена стойност в наказателния процес. Моля, като ни дадете възможност, да се запознаем с материалите, които представи прокуратурата, като имате предвид, че нашият подзащитен също желае да се запознае с материалите и да ни се обезпечи възможността на самостоятелна среща и обсъждане – нещо, на което до сега не сме имали възможност, винаги е присъствала охрана.

СЪДЪТ се оттегля на съвещание.

СЪДЪТ след съвещание, обяви, че ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на СТРАНИТЕ да се запознаят с днес представените писмени доказателства.

ЗАСЕДАНИЕТО по делото ще продължи в 13.00 часа.

                                                                      

В 13.00 часа, заседанието по делото продължава в същия състав на съда, секретаря и прокурора, в присъствието на всички обвиняеми и техните защитници. 

ПРОКУРОРЪТ - Запознах се с представените доказателства. 

СТРАНИТЕ /поотделно/ - Запознахме се с всички новопредставени в днешното съдебно заседание доказателства.

СЪДЪТ, след съвещание намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, с оглед на което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА


СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме всички представени в днешното съдебно заседание такива, както от представителя на държавното обвинение, така и от защитниците.

Специално по отношение на справката на НАП следва да се посочи, че не съществува процесуална пречка за приемането й в днешното съдебно заседание. Следва да се прави разлика между справките и докладните записки, изготвени от органите на досъдебното производство, които служат като достатъчно данни за образуване на наказателно производство и представеното писмено доказателство, изготвено след искане по реда на чл.133 от НПК, каквото е и настоящото писмено доказателство.

 Що се отнася, обаче, до искането за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание при закрити врати, САС намира, че то е абсолютно неоснователно с оглед обстоятелството, че представянето на отделен документ, представляващ класифицирана информация с гриф "поверително", не дава основания за засекретяване на цялото дело. Засекретена може да бъде само тази част от съдебното заседание, в която се извършва позоваване на данните посочени в това доказателство.

 Ето защо САС

                             О П Р Е Д Е Л И:


ПРИЕМА всички представени от страните доказателства изброени от тях по – горе.

ПРОДЪЛЖАВА разглеждането на делото в публично съдебно заседание.

Адв.А. - Представям Устав и два броя договори за цесия.

ПРОКУРОРЪТ - Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства.

ЗАЩИТНИЦИТЕ /поотделно/ - Да се приемат. 

СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от Адв.А. писмени доказателства.

С оглед обстоятелството, че страните нямат искания за събиране на други доказателства СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ:

Адв.Л. /за обвиняемия А. П./
- Уважаеми апелативни съдии, поддържам жалбата, като няма да преповтарям подробно всички доводи които бяха представени пред първата инстанция, а ще се спра на мотивите. По същество първоинстанционният съд прие, че за обвинението срещу нашия подзащитен доказателствата са достатъчни, за обосноваване на подозрение, че той е извършител на престъплението, като е приел, че показанията на свидетелите К., Н. и Ц. установяват в достатъчна степен, че нашият подзащитен е организирал йерархична структура, която е ръководел, в която останалите обвиняеми лица са участвали в реализирането на материална дейност. Както свидетелят Н. е изложил в своите показания, така и свидетелката К., според която ФИРМА "Т. С Е." е извършвала дейност по укриване на пари и чрез принуда е прехвърляна собствеността на множество таксиметрови компании. Свидетелката К. не говори за силово прехвърляне, а с оглед изискването колите да са на по-малко от пет години. В показанията си за рекет, изнудване и точене на ДДС, както и пране на пари тя казва, че шофьорите са били заставени да дават пари на ръка, но не на нашия подзащитен, а на други лица. Ако тези показанията се съпоставят с показанията на други лица се поставя въпроса, за какво са били давани, защото едното показание на анонимния свидетел е, че са плащали лизинг, но не са им давани фактури. Не е ясно за какво се дават парите, защо е убедена тази свидетелка, че са давани на фирмата на подзащитния ми А. П.. Нейните показания са достатъчни за образуване на наказателно производство, за проверка на твърдяното, но не и че някой е извършил престъпления. СГС е записал една декларация в мотивите си, че с нейната декларация се сочи йерархията и не сочи други, които са извършили престъпление по чл. 321 от НК.

По отношение на анонимния свидетел считам, че той установява едни доста спорни факти, но най –вече по слух, че се предполага, че А. П. е замесен. Становището на защитата е, че за нуждите на това производство, не е необходимо да има данни, че някой от обвиняемите е извършил някакво престъпление, а да има доказателства, че са извършили именно престъплението, с което са привлечени към отговорност в наказателното производство, а не противообществени прояви.

По отношение на показанията на свидетелите Н. и Ц.. Показанията на свидетеля Н. опровергават показанията на свидетеля Ц., тъй като се установява нещо напълно различно. Очевидно е, че тези свидетели са имали едни обтегнати и лоши отношения. Безспорно е, че свидетеля Ц. доброволно е апортирал имоти в дружеството. Вчера обвинението беше конкретизирано по отношение на нашия доверител, като се внесе едно уточнение, че едно от деянията, с които е осъществена дейността по чл.321 от НК е това, че на *** год. в ресторант "З. т." нашият подзащитен, с цел да набави облага за чужд гражданин принудил, Ц. със сила-нанесъл му няколко удара с ръце и заплашване, противно на волята, да му прехвърли активи на дружеството "Г." и лек автомобил марка "М.". Това обвинение е опровергано с разпита на свидетеля Ц. от *** година, като обяснява друга картина и не сочи на *** год. при прехвърляне на имуществото, да му е оказвано насилие. Има драма с телесни повреди, но в различен период и не могат да се обсъждат на плоскостта на умисъла за телесна повреда. Това обвинение явно е необосновано. То беше повдигнато снощи в 19.40 часа, но то не спасява държавното обвинение. Показанията на свидетеля Ц. в отделните им части са опровержими и от представените разпити в днешното съдебно заседание. Свидетелят В. разказва някакви случаи, които не кореспондират с казаното от свидетели, които твърдят, че не им е упражняван натиск.

Свидетелят Т. говори за отношенията си с К. Ц.. Този свидетел сочи, че там е бил и С. Н., от когото всъщност се е стреснал, а не от А. П.. Показанията на нито един свидетел, не подкрепят обвинението по отношение на упражнено насилие върху Ц., както по отношение на свидетелката К.. По отношение на свидетеля Ц. се съдържат данни за висящи дела и спорове, било с А. П. или дружества, в които са участвали и които са изгубили. Всички оплаквания, които се сочат, че е приел първоинстанционният съд за достатъчни, се състоят в това, че те са се оплаквали на компетентни държавни органи и всякога жалбите им са намирани за неоснователни. Цитираните свидетели от първоинстанционния съд, от чийто показания се приема, че обвиняемият А. П. е извършил престъплението за създаване и ръководене на престъпна група, не могат да обосновават изводите на съда. 

Първоинстанционният съд е допуснал и едно противоречие, което не може да бъде подминато, а именно, приема, че са налице достатъчно доказателства за това, че нашият подзащитен е извършил престъпленията, а от друга страна казва, че не са прецизни, но като работни са достатъчно прецизни, за да породят правни последици. Поради това, че обвинението все още е работно съдът казва, че действително делото е в съвсем ранен етап. Обвинението е повдигнато на 10.02.2010 год. и не са събрани достатъчно доказателства. Този подход противоречи на НПК, защото обвинение се повдига, когато прокуратурата разполага с достатъчно доказателства, за да предяви обвинение. В момента, от който трябва да се събират доказателства доказват тезата, че доказателства обосноваващи предположението няма. Приемайки, че доказателствата са крайно недостатъчни, съдът е казал, че от ЕСПЧ по отношение на чл.5, ал.1б, "С" от ЕКЗПЧ е прието, че опасността от извършване на престъпление се приема, че е налице, в случай че престъплението, за което е повдигнатото обвинението, не е случайно, а резултат от дълга подготовка и обмисляне, престъпни наклонности, дързост, упоритост и арогантност.

Уважаеми апелативни съдии, независимо от това, че няма такава постановка на ЕСПЧ, има сходни произнасяния, макар и по други поводи, когато ЕСПЧ казва, че може да надделее тази престъпна наклонност – дързост, упоритост и настойчивост трябва да са напълно установени. Първостепенният съд казва, че доказателствата са крайно недостатъчни и същевременно приема, че тази недостатъчна доказаност ще обосновава опасността от извършване на престъпление с тежкия характер на престъплението. В случай, че е налице обосновано предположение за извършено престъпление и че първоинстанционният съд е приел, че няма опасност нашият подзащитен да се укрие считам, че взетата спрямо него мярка за неотклонение, следва да бъде изменена само въз основа на това, че няма опасност от извършване на престъпление. Действително се води една много активна обществена дейност, за това каква престъпна дейност е извършвана включително и от нашия подзащитен. Независимо, че общественият интерес е установен, СЪДЪТ не може да го преценява при отежняване правата на обвиняемото лице. Недопустимо на базата на тези доказателства е да бъде лишено от свобода едно лице, за което преди 10 дни в обществото не е казана нито една лоша дума. Същият е работил на най-високите нива в борбата с престъпността и е награждаван от редица министри и не може да се игнорира всичко това.

Моля, въз основа на изложеното от мен до тук и като имате предвид и казаното от мен пред първоинстанционния съд, да измените мярката за неотклонение на подзащитния ни А. П. от "Задържане под стража" в по-лека такава.

Адв.В. /за обвиняемия А. П./ -
Уважаеми апелативни съдии, моля да уважите жалбата на подзащитния ни А. П.. Налице са предпоставки подзащитният ни да бъде без мярка за неотклонение.

Известно е че, А. П. е бил офицер под прикритие от времето на вътрешния министър Е. Й. и генерал А. А.. Оттогава до момента, когато беше неволно осветен от Р. П., той е работел във връзка с организираната престъпност. Прокуратурата представя някакви материали, в които се съдържат чути, невидени или предполагани неща за съпричастност на А. П. към организираната престъпност. В разрез с елементарната обективност, няма нищо в материалите, които удостоверяват неговата работа, като офицер под прикритие, за да се разбере, дали тази дейност е била в рамките на поставените му задачи и до каква степен нещата са изчистени от ръководителите на съответните служби и кое не е елемент от това, което той е трябвало да прави. При ноторната известност, всичко това отсъства от делото и сме поставени при обективната невъзможност, да се прецени доколко се разпростира дейността на офицера под прикритие и до какъв размер. Обсъжда се с години, как да бъде регламентиран този статут, то тук по делото, за който е известно и в чужбина, че е бил офицер под прикритие, това е първото, което прави драстично впечатление, когато се обсъжда документацията на А. П.

Първоинстанционният съд приема, че срещу А. П. има работно обвинение, и че удовлетворява някакви изисквания за конкретност. Терминът "работно обвинение" беше въведен с Тълкувателно решение № 2/2002 год. на ВКС и той беше въведен да обслужи неграмотността на органите на досъдебното производство, да изпълнят закона. Надяваме се, че ще прецените доколко в обвинението на А. П., въобще има някаква конкретика. Твърдя, че в обвинението от 1997 год. до 2010 год., при общо описание по смисъла на НК, за това що е "организирана престъпна група" има едно обвинение, което е в безвремието и в конкретност "нощес". Твърдението, че свидетелят Ц. бил ударен няколко пъти, след което е прехвърлил имоти и лек автомобил на нашия подзащитен,  този свидетел говори, че е имало физическо насилие над него, но то е станало след прехвърляне на имущество. Няма документ, който да установява прехвърляне на имущество. Единствената конкретика, която има за обвиняемия А. П. е опровергана от този свидетел, на който е даден статут на пострадал, защото това, което е било стимулирало прехвърлянето на имотите е било след прехвърляне на имотите. Няма свидетел, който да не е свързан с бизнес интереси в някои дружества, да е имал разправии със съдружниците си, които не се казват А. П., но предполагат или са чули, че е А. П.. Самият свидетел е бил съден на базата на жалби подадени от А. П.. От тази гледна точка всеки един свидетел заслужава особено внимание и това, тези свидетели, които виждат П., зад една или друга фигура, точно тези съдружници, не са разпитвани. Освен този интерес, тези с които свидетелите имат конкретни взаимоотношения, не са разпитани и това е така, защото прокуратурата има ужас от разпита на тези свидетели, защото те могат да опровергаят сянката на А. П.. При положение, че се твърди, че е имало оплакване в прокуратурата, в ГД БОП, няма нито един документ, който да потвърди това. Установява се, че има едни нормални търговски взаимоотношения, реализирани пред съдилищата и по съответния ред.

А. П. и останалите обвиняеми са обвинени за това, че са създали организирана престъпна група, за да извърши склоняване към проституция, рекет, пране на пари, данъчни престъпления. За да ги извърши. В материалите по делото са приложени твърдения, непроверени от зависещи хора, че нещо било станало, защото са го чули, или така предполагат. Самата прокуратура е преценила, че това, което говорят тези свидетели, не е достатъчно, за да се повдигат обвинения за вече извършени престъпления. Няма доказателства, че чрез Т. К. има пране на пари или създаване на данъчна декларация. Няма обвинение и за Ц., че е изгубил имущество. Няма обвинение за това, че девойките под претекст на масажистки са работели, като проститутки, имат връзка с А. П.. Няма доказателства за тези конкретни неща, за които твърдят свидетелите. Защо след като прокуратурата, няма достатъчно доказателства за това, което се твърди и това ще се ползва и може да свърши работа, като достатъчно доказателства, че някой е мислел да го прави. Това показва, че самата прокуратура има признание за липса на достатъчно доказателства. В това безвремие от 1997 год. до 2010 год. се предявява обвинение за организирана престъпна група. Нормативното понятие беше регламентирано през 2002 год. Има промяна и в чл. 321а от НК. Дотогава се говореше за престъпна група, а нивото на организираност вече се третираше, като конкретизиращо обстоятелство. Къде ще поставите това обвинение и на каква нормативна база ще го съпоставите. Недопустимо е ние да научаваме от вас, в коя част е разположена тази документация. Прокуратурата твърди, че тази група била създадена за извършване на престъпления по чл.253 и по чл.255 от НК. Групата, ако обвинението е за група, която ще извършва престъпление, то тя е обвързана по чл. 253 от НК за това, което ще се извършва и което вече е довело до реализиране на някакви облаги. По чл.255 от НК, погледнете развитието на законодателството. Твърди се в обвинението срещу А. П., че то е свързано не с издаване на фактури или друг счетоводен документ. Тази разпоредба, за такова престъпление, за такава регламентация възникна през 2006 год. и аз питам, по кой член ще съпоставяте това, което твърди прокуратурата. Пълен абсурд. Не се сочи, какво е отношението на А. П. и къде точно, с кои лица, които се занимават със счетоводна дейност и с фактуриране. Няма такава сянка дори в делото. Обвинението е свързано със сводничество. Сочи се "користна цел" за периода от 1997 год. - 2010 год. Користната цел се появи, като квалифициращо обстоятелство през 2004 год. и вие на каква база ще го съпоставяте.

По обвинението за рекет. Тази група за какви квалифициращи обстоятелства е създадена. Не може нещо да е създадено с цел, а вече да се твърди, че е имало реализирани причинени имуществени вреди. С кое длъжностно лице, с кое лице, отнемане на имущество и унищожаване – кое? Описана е групата, като създадена с цел престъпления, за които се твърди настъпване, без да се твърди, че са осъществени. Логически абсурд, за който няма обяснения, освен неистовото желание в определения срок да има някакво обвинение.

Практиката на ЕСПЧ е много богата, но по делото И., срещу България е казано, че съдилищата трябва да са внимателни, когато се преценява предявеното обвинение. Защо Българската прокуратура е безконтролна от страна на Съдебната власт. Мисля, че е важно да кажа, че е обичайна практика на прокуратурата да предявява обвинение, от което се извлича предположение свързано с "лишаване от свобода" и опасност от укриване, или извършване на други престъпления. От тази гледна точка има и други български дела и много други решения и искам да кажа, че по линия на обоснованото предположение, не трябва само да обсъждаме като фактология, а съответно и като някаква правна квалификация. Защото от всичко което е изсипано, като доказателствен материал по делото няма нищо, което да установява, че това което се прави е обвързано по някакъв начин от техен общ замисъл, че то е свързано с дейност на длъжностни лица, които никой не е посочил. Няма доказателства за наличие на въоръжена група, има попаднали ловци в тази група. При претърсването се намират и разрешителните им от МВР за ползване.

Моля да обърнете внимание, че всичко което е установено е свързано с конкретно действие на физическото лице А. П., за което няма други индиции. Доказателства или знаци, че става въпрос за дейност свързана с организирана престъпна група няма. Нощес, да конкретизира прокуратурата една лека телесна повреда, която е от частен характер, като конкретизиращо обстоятелство за престъпна група, е абсурд във връзка с правото.

Цитирам решение № 39/2009 год. на І-во Наказателно отделение на ВКС, с развихряне на обществено мнение, че има доказателства в повече или достатъчно, които не трябва да се говорят и се обсъжда една аналогична трансмисия на 90% от доказателствения материал. Защото и там бяха докарани свидетели с висящи дела, които говореха, че са чули от някой си, че прокурора "Х", а сега А. П., бил взел това или направил нещо и т.н. Съдът е записал, че неустановено лице е заявил характеристики и това не означава, че са верни, а последното не зависи от самоличността на свидетеля. Предложената конструкция за провеждане на процеса на база факти е недопустима, защото липсва, каквато и да е професионална гаранция за тяхната достоверност и обществения интерес, не може да делегира презумпцията за невиновност. В практиката на ЕСПЧ е подчертано, че самото "задържане под стража" делегира презумпцията за невиновност. Практиката на ЕСПЧ го свързва с извършеното престъпление. Извършеното възбужда обществен интерес. В конкретния случай при пълна липса на конкретизация, нямаме възбуда на обществен интерес от страна на А. П.. Два шамара от 1998 година, сочат, че те тогава, не са имали открит обществен интерес. Това инспириране, не само когато то произтича от изпълнителната власт, не може да служи в ущърб на обвиняемите, но няма да бъде сериозна индиция за недопустима намеса на институциите в работата на съда. И когато се говори за натиск върху съда, няма нищо общо с обществения интерес, свързан с практиката на ЕСПЧ.

Правилно първоинстанционния съд приема, че няма опасност подзащитният ни да се укрие. Считам, че това е правилно. Но се приема, че имало опасност да извърши и друго престъпление. В тази част на мотивите в разрез със закона има едно преплитане с това основание за "задържане под стража". Що се отнася до опасността да се извърши друго престъпление, не е имало друго изискване, освен това да има реални данни за подобно нещо. Предположение пред някой ще възникне, свидетел ли е това или само предположение на прокуратурата. Това не може да ги ангажира. Защото се каза, че някой се обаждал на свидетели, но тепърва се установява от къде се е обадил и дали това е А. П.. Ние имаме обвинение от 1997 год. и през целия този период да е предприемал някакви действия, или да предприема нещо за да стимулира разпитаните да не казват това, което се е случило?

Предвид изложеното моля да промените мярката за неотклонение на подзащитния ми.

ОБВИНЯЕМИЯТ А. П. /в своя защита/
- Смея да заявя, че срещу мен се води безпрецедентна политическа репресия и несправедлив процес. Аз бях арестуван, за да се събират доказателства. Доказателства няма, защото не съм извършил престъпление. Многократно от Министъра на вътрешните работи Ц., ми бяха произнасяни присъди като пред Народния съд 1945 – 1946 год. Тези действия на г-н Министъра ме притесняват, че могат да наложат да се изфабрикуват доказателства. Стана ясно, че в последните дни в моето дело участват всички без мен. Най-активни са медиите и политиците. Всички разбираме, че целта е това дело да придобие качеството на обществена значимост. Давам си сметка, че с медийното си поведение К. и Министъра на вътрешните работи Ц. приложиха "Сталинска агресия" по отношение на моите несъгласия с политиките на управление на държавата, в областта на икономиката и държавната сигурност. Още от 03.09.2009 год. от едно мое интервю във в-к "Труд" аз алармирах за рискове, които не само аз забелязах още от първите изказвания на отделни политици от управлението на държавата ни. По-конкретно си позволих да изразя опасение за малкия и средния бизнес, произтичащо от високите банкови лихви в Република България, които са двойно по-големи от средноевропейските и последователно отстоявах тези мои виждания, към които както е известно се присъединиха и други хора, включително се направи опит и за протест. Не съжалявам, че си позволих да напиша писмено предложение на министър Д., с което запознах и Г. Г., в което предложих модел за сваляне на лихвите по финансиране на българския бизнес и толериране на националните източници за държавния бюджет. Вместо отговор на това писмо, на 10.02.2010 год. получих арест. Позволих си пред Комисията на НС за контрол на ДАНС да представя концептуалните си различия със сегашното ръководство, да изложа използвани посттоталитарни модели на работа за дискредитиране и отстраняване на неудобни хора. Обещах, че това което казах там, ако по-късно не бъде взето в предвид, ще го съобщя публично, както ще посоча и конкретни имена.Не успях, или не успявам да направя това, защото същият този модел за отстраняване на неудобните и инак мислещите, беше приложен спрямо мен, като форма да ми бъде запушена устата, образно казано. Позволих си публично да направя забележка на г-н Ц. като човек, който съм бил близо 20 години в държавните структури за обществен ред и сигурност, че някои негови подходи и приоми са вредни за работата в МВР и най-вече неговата несловоохотливост. В отговор на това, на 10.02.2010 год. той ми изпрати маскирани полицаи, въоръжени с автомати и камери, за да си направи гавра с мен. Искам да подчертая, че не беше унижен А. П., а беше унижен един български офицер, пред целия български народ. Аз съм имал законен бизнес и съм реализирал високи доходи. Плащал съм данъци, които ме нареждат в групата на най-големите данъкоплатци на Република България в последните години. Повече от 90 % от доходите ми са по повод чуждестранни инвеститори в Република България. Работил съм близо 20 години в държавните структури и за тази си работа многократно пъти съм бил награждаван. Единственият чадър, който съм имал е необвързването ми с никой политик, държавен чиновник, или представител с престъпния свят. Конкретно във връзка с обвиненията, които са ми отправени искам ясно да заявя: По време на моя престой в "К.", освен като съветник на УС в качеството ми на офицер под прикритие, с дадената ми линия на поведение, комбината е постигнал стойност от 1 долар до над 100 000 000 евра. След смяната на собствеността, аз съм предоставил своя доклад със своите предполагаеми опасности и рискове за бъдещо развитие, отстъпих стола си на А. Т. лично и след това резултатът е известен на цялото общество.

По отношение на присъствието ми в таксиметровата компания, няма да повтарям казаното пред СГС. В изпълнение на задачите, които съм имал успях заедно с офицер от НСлС да не допусна при смъртта на детето на П. Т., таксиметровите шофьори да не нахлуят в НС, а днес К. и А. в хор отричат това. Този мой граждански жест към националната сигурност беше най-сериозното основание на А. да ускори моето назначение. Никога и по никакъв повод не съм взимал отношение в междуличностните спорове в групата на таксиметровите компании. По отношение на обвинението към мен на С., Г. П., Ц. ще предоставя факти, че прехвърлянето на фирмата "Г." на израелския инвеститор М. О., не се е случило в ресторант "З. т.", а в залата на сградата на Съюза за стопанска инициатива, пред нотариус и при това мога да твърдя дори в тържествена обстановка. Имал съм много роли, но никога не съм изпълнявал ролята на ръководител на организирана престъпна група. Винаги съм казвал, че който върши престъпление трябва да носи своята лична отговорност.

Ще си позволя да дам разяснения за отношенията ми с хората, които са обвинени заедно с мен. Познавам А. П. като мой състезател по карате и национален състезател. Нямам съвместен бизнес с него. Зная, че се занимава с корпоративна сигурност, каквато днес в бизнеса и пазарната икономика е задължителна за всяка фирма, която иска да бъде на пазара. А. П. е обвинен, че ми посредничи в отношения с Д. М.. Искам да заявя, че Д. е бивш мой състезател и аз съм бил негов треньор. Не съм го виждал през последните няколко години и нямам дейност с него, а ако исках да имам отношения, нямаше да имам нуждата от посредничеството на А. П.. Не ми се е налагало да имам нужда Д. М. да ми помага с пари, защото е по-логично обратното да се случи, но и това не се е налагало.

С М. К. съм работил 10 години в Специализирания отряд, нямам отношения с него. Когато бях в "К.", М. К. участваше в съвместна дейност и в обща фирма с комбината "К." като той изграждаше и финансираше по договорката технологична инсталация за отпадъци и няма как да е източвал "К.", а тъкмо обратното.

С Н. В. се познавам покрай участието ни в Консултативния съвет на Г. Г.. В последните заседания работата ни беше свързана с анти-кризисни мерки и по-конкретно изработване на предложения за сваляне на банковите лихви в Република България. Нямам никаква съвместна дейност с него, освен това общо присъствие в тези консултативни съвети.

С г-н Д. се запознах покрай неговото представителство и помощта на Съюза за стопанска инициатива. След това незная как се е развивал.

За г-н П. С. зная, че е имал договор и с "К.", но аз никога не съм се запознавал с тях, както и никога не е ставало дума, когато съм бил в "К.", той да бъде разглеждан в негативен план. Неговият брат Й. С. за първи път видях на предишното заседание.  

Бях впечатлен от референциите за "Е. И.", представени на предишното съдебно заседание и днес ви уверявам, като човек който знае, че малко фирми в Република България могат да се похвалят с такива референции.

Моля да ми бъде изменена мярката за неотклонение. Стана ясно, че няма опасност да се укрия, а и съм показал уважението си към институциите. Не съм извършвал престъпления и нямам намерение да извършвам такива. Времето е показало в отношенията ми с жалбоподателите срещу мен, че не съм си позволявал да им въздействам по какъвто и да е начин.

Адв.Б. /за обвиняемия М. Д./ - Уважаеми апелативни съдии, поддържам жалбата си. Съмнявам се в качеството на обвиняем на подзащитния ми. Считам, че не може само с някаква обстоятелствена част, без да се посочва в диспозитива лицето, което се привлича, да е налице валидно привличане на обвиняемо лице, което намирам и в качеството му на свидетел, като е обяснявал обстоятелства, свързани с намерен телефон в килията му. И ако беше редно да бъде разпитван като обвиняем, то следваше това да стане в присъствие на защитник, т.е. в мое присъствие. Създаде се мнение, че това е телефон на Д. и защо това е направено не зная при положение, че няма данни да е говорил той по този телефон. Твърди се, че от 1997 до 2010 год. той е участвал в организирана престъпна група, ръководена от А. П. и всички изброени лица. От реакцията на тази част се разбира, че той е склонявал лица към проституция, че е принуждавал отделни лица със сила да извършат нещо противно на волята им и с това е причинявал имотна вреда, че са причинени значителни имуществени вреди, извършено е с участие на длъжностно лице, имало е заплаха за убийство и т.н. От тази редакция не разбирам в какво е обвинен - в участие в престъпна група, или във всяко едно от тези деяния. Но ако е така, то няма доказателства, които да създадат обосновано предположение във виновността на подзащитния ми. Това, че не са събрани редица доказателства, е израз и на самия съд в определението, което обжалвам. Съдът е приел, че се касае за работно обвинение и може да се направи извод за наличие на обосновано предположение. Всяко обвинение следва да бъде обосновано и при това не от оперативни разработки, които могат да наведат на предположение, а от годни доказателства. Считам, че и събраните доказателства в момента, в който се произнесе СГС, а също и днес с представените допълнително събрани такива, не може да се изгради извод за наличие на обосновано предположение, че подзащитният ми е извършил някакво престъпление, каквото и да е престъпление.

По отношение на свидетелката К. моля, да имате предвид и обстоятелствата, които огласи Адв.Л., които са от естество да опровергаят тези показания. Свидетелката, която се сочи като такава, която е посочила достатъчно факти за извършеното престъпление също е опровергано от свидетеля Б., а от тези показания става ясно, че това са показания на заинтересовано лице. Впрочем такива са всички събрани до момента доказателства и показания и не считам, че е обоснован извода, че нямало, той не е намерил противоречия и не констатирал тенденциозност и заинтересованост от тези свидетелски показания. В този смисъл са и показанията на П. Н.. Установява се, че има дълг от 98 000 лева, а фирмата на моя доверител е изкупила това вземане, обадила му се е, позовали са се на съответни документи, нито сила, нито заплашване са употребени. Свидетелят Р. говори за истории, в кантора на Съдебен изпълнител, като сочи, че срещу него не е имало заплаха, а че вземанията са се вземали по ред, определен в ГПК. Също толкова недостатъчна информация се съдържа в показанията на С. В., който обяснява, че със запис на заповед е получил от своя близък 10 000 евра, подписал е този документ след това твърди, че е върнал парите. Получил ги е със запис на заповед, но ги е върнал без документ. И това твърди след смъртта на лицето, от което е получил парите. Той обаче е заявил, че не се е обаждал за плащане, защото е научил, че тази фирма се занимава със силови събирания на дългове. Изводът на съда, че има силово събиране на вземания говори за заинтересоваността на тези лица да твърдят, че не дължат. Ако тези доказателства могат да бъдат преценявани може да се приеме, че се създават някакви предположения, но в никакъв случай обосноваващи твърдяните в обстоятелствената част на постановлението за привличане. Тези показания са косвени, не съдържат и преки възприятия, други са определено заинтересовани и тенденциозни, а липсват доказателствени източници, които да подкрепят подобни изявления. Правилно съдът прие, че не е налице, предвид данните за подзащитния ми, опасност той да се укрие, но липсват доказателства и относно втората процесуална предпоставка, а именно опасност да извърши друго престъпление. Държавното обвинение твърди, че такава опасност съществува и при това се е постарало да очертае една дейност, без да се сочи въз основа на какви доказателства е направен такъв извод и въз основа на какви доказателства се прави: въз основа на обективни данни по делото, а това са данните за неговата личност. Липсата на опасност да се укрие следва да се обосновава и с липса на предполагаемата опасност да извърши престъплението. По отношение на твърдяното в определението, че задържането е в обществен интерес, се присъединявам към казаното от колегите. Моля, да отмените определението на първоинстанционния съд и да постановите неговото освобождаване от ареста и не взимате мярка за неотклонение.

ОБВИНЯЕМИЯТ М. Д. /в своя защита/ - Аз само в добавка на това, което каза моят защитник, че съм обвинен в заплахи и т.н., но е факт това, че аз съм завършил МИО, ползвам два езика и тежа 68 кг. Никога не съм притежавал оръжие, имам курсове за ловец, но не съм показал документи за лично ползване на оръжие и не виждам как бих могъл да се впиша в описаните квалификации от прокуратурата. Не съм практикувал и бойни спортове. Във връзка с мнението, че намерения телефон в нашата килия е мой, не, той не е мой и това съм заявил в свидетелските си показания. Благодаря на прокуратурата за това, че нейни представители присъстваха на огледа и са направени снимки при иззетите внесени незаконни вещи и се надявам да бъде записана датата и часа на тези снимки, защото може да се направи изследване на входящи и изходящи комуникации и да се установи, че този телефон никога не е бил мой и аз нямам нищо общо с него. Предвид на това и като се придържам към доводите на моята защита моля, да ми бъде променена мярката за неотклонение от най-тежката в по-лека.

Адв. В. /за обвиняемия М. К./
- Уважаеми апелативни съдии, продължавам да твърдя, че името на М. К. не се споменава никъде другаде освен в постановлението за неговото привличане, съответно разпита му. Няма нищо, което да го свързва с това дело освен, че е задържан по това дело. В определението на СГС, първоинстанционният съд общо за всички привлечени като обвиняеми хора, се позовава на изброените в това определение свидетели, а те са разпитаните лица. Независимо, че прокуратурата представи нови 18 разпита, в нито един от тях не се говори, че М. К. има отношение било към свидетели, било към другите обвиняеми. Необяснимо е за мен по какви причини се казва, че всички свидетели установявали йерархичната структура на организацията, в която участвали оставалите обвиняеми, заемайки определени постове. Няма човек, който дори да свързва името на М. К. с А. П.. При това определение СГС се позовава на анонимен свидетел № 2. Четох показанията на анонимен свидетел № 2, колегите също четоха. Днес отново дадох показанията на М. К. и му казах, ако намери там името си, да ми каже. Анонимен свидетел № 1 установявал данни за придобиване на финансови средства от "К.", осъществявани от братя С.И под ръководството на К.. Анонимен свидетел № 1 не говори за М. К.. Некоректно е по отношение на обвиняемите и по отношение на обществото като го заблуждава и съответно обществения интерес, на който се обоснова това определение, за да задържи тези хора. Защитата остава с убеждение, че СГС толерира безсилието на прокуратурата да съблюдава закона. Затова отново ви моля, вижте в тези 10 тома извън справката на ДАНС къде някой говори за М. К. и има ли някъде нещо, което макар и недостатъчно според първоинстанционния съд, като работно обвинение и подплатено с доказателства да говори за него. Това обстоятелство, на което наблягам се установява и от факта, че както искането на СГП за задържането, така и в пледоарията на участващия пред първата инстанция прокурор, позоваването за искането да се задържи М. К. беше въз основа на справката от ДАНС, която беше отхвърлена като доказателство по делото. Цитирам решение на ЕСПЧ, за да се задържи едно лице, трябва да има подозрение, това лице да е извършило престъпление.

Моля да не потвърждавате определението на СГС, защото считам, че по този начин ще бъде разтеглена идеята на обосноваността, в която се нарушава гаранцията в чл. 5, б. "ц" от Конвенцията. Това се отнася в подкрепа на тезата ми, че не е налице по отношение на М. К. обосновано подозрение той да е извършил каквото и да е престъпление.

Налице ли са доказателства за реална опасност, че при по-лека мярка за неотклонение М. К. ще извърши друго престъпление? Не са налице доказателства, от които да се счита, че тези хора при една по-лека мярка за неотклонение ще се укрият. Съдът прие, че трябва да ги задържи, че въпреки чистото им съдебно минало има опасност всеки да извърши престъпление, тъй като се приемало наличие на такава опасност, защото било необходимо защитата на обществения интерес да надделее над личната свобода. Тежестта на наказанието е фактор, който и ЕСПЧ взема предвид, когато се обсъжда възможността лицето да се укрие, каквато възможност не съществува и за атакуваното определение. Присъединявам се към казаното от Адв.В. по отношение на обществената опасност. Този шум е поради това, че обществения интерес налага когато има такова обвинение, то да бъде разследвано бързо и ефективно, за да се постигне целта на закона. За да се предотврати бъдещо извършване на престъпление трябва да се тълкува и това, че не се разрешава една обща политика на превенция да е насочена срещу лица, които не са с чисто съдебно минало и се приема, че става дума за една възможност, дадена на властта да предотврати конкретни престъпления, които предстои да бъдат извършени. Нито прокуратурата твърди, нито СЪДЪТ казва кои са тези престъпления, които М. К. има реална опасност да извърши, ако не бъде задържан. Цитирам решения на ЕСПЧ, където се говори за недостатъчно основания за задържане обстоятелството, да се предотврати извършване на престъпление. Определението на съда, което ние атакуваме не е обстоятелство, което може да има отношение към основанията, които законът предвижда, за да се задържи едно лице. Задържането не може да бъде предпоставка да събирането на каквито и да било доказателства. От особено значение е и презумпцията за невиновност. Общественият интерес не може да игнорира презумпцията за невиновност и не може да се отчита като обстоятелство, което единствено да мотивира съда да определи този човек да бъде задържан. Затова аз считам, че основното е, че липсва обосновано предположение за извършено престъпление и е некоректно поведението на тези двама анонимни свидетели, и не следва да бъде обсъждано наличието на подозрение, че той ще извърши престъпление, ако не бъде задържан.

Моля, да отмените определението на СГС и да не постановявате каквато и да било мярка за неотклонение по отношение на него.

ОБВИНЯЕМИЯТ М. К. /в лична защита/
– Нямам какво да добавя.

Адв.А. /за обвиняемия Н. В./
- Уважаеми апелативни съдии, поддържам частната жалба и моля, да разгледате определението на СГС и като поддържам, че същото е незаконосъобразно по отношение на обвиняемия Н. В. моля, да го отмените и вземете по-лека мярка за неотклонение. Не е налице годно обвинение спрямо обвиняемият Н. В.. Самият първоинстанционен съд в обжалваното определение счете, че обвинението е непрецизно и отдаде това на ранния етап на разследване. Същият първоинстанционен съд, въз основа на същото това обвинение прецени, че била налице опасност от извършване на друго престъпление. За мен не е ясно границата между работно обвинение за каквото говори първоинстанционния съд и непрецизно и негодно обвинение. НПК още по-малко отдава някакво значение на етапа на разследването, отнесено на наличието на всички елементи, изискуеми за негодното обвинение. Не е налице и първата основна предпоставка за вземане на най-тежката мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия Н. В., а именно обоснованото предположение, че същият е извършил престъпленията, в които е обвинен. В атакуваното определение на СГС, единственото изречение, което касае Н. В., относно данните за наличие на обосновано предположение, е следното: че свидетелските показания, относно установяване на финансова зависимост и натиск за разпореждане с имущество, се подкрепят от свидетелските показания на свидетеля Т.. Липсват каквито и да било други свидетелски показания, които не само да говорят за някаква финансова зависимост, а изобщо да споменават обвиняемия Н. В.. Подобни данни се сочат във въпросната справка на ДАНС, която първоинстанционния съд уж не разгледа и не кредитира.

Моля, да прецените достоверността на гласните показания на свидетеля Т., с оглед на тяхната вътрешна неправота и противоречивост. Моля, да преразгледате тези показания, относно и внесените днес от нас писмени доказателства, касаещи две търговски дружества, а не между обвиняемия Н. В. и свидетеля Т.. Именно въз основата на тези две търговски дружества, свидетелят Т. излага своите твърдения без да крие, че същият дължи не малко пари и явно и цинично се опитва да използва съдебната система и прокуратурата, за да постигне ефект някакъв на лично облагодетелстване. Това е осъвременен вариант на изплащане на дълговете. Дори и свидетелят Т. има само две изречения, от които евентуално би могло да се на прави извод за познанството между Н. В. и А. П.. Свидетелят Т. бил разбрал, че някакви пари били получени от Н. В., от А. П., без да се каже за какви пари става въпрос. След като свидетелят Т. е изложил всичко свои обстоятелства, поне за мен не може да не изникне съмнение за това, как се е появило това съмнение в края на разпита. То не съдържа смисъл, освен че се споменава А. П.. Това са всички доказателства от които се вадят данни, че Н. В. е извършил престъплението, в което е обвинен. Прокуратурата представи разпит на още един свидетел Я., но в този разпит освен за взаимоотношения между други търговски дружества, не се споменава за заплахи и принуди, включително и за осъдителното познанство с А. П.. И понеже бяха цитирани множество решения на ЕС, цитиран пасаж от решение на същия, изискването е съществен елемент на гаранцията срещу произволен арест и задържане. Понятието обосновано предположение означава да има такива факти и обстоятелства, че засегнатото лице би могло да извърши престъпление.

Липсва и следващата кумулативна предпоставка, а именно опасността обвиняемият Н. В. да извърши и друго престъпление. Първоинстанционният съд изведе тази опасност от същото обвинение, непрецизно, както той го нарече, защото други обстоятелства, касаещи тази предпоставка, не съществуват по делото. Считам, че тези пороци на определението на първоинстанционния съд се дължат само на един факт, а именно, че той не диференцира исканията спрямо отделните обвиняеми, а разгледа всички като едно общо. Затова моля, да обърнете внимание на доказателствата  в частта спрямо обвиняемия Н. В. и да му постановите по-лека мярка за неотклонение.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н. В./ в лична защита/ - Както споменах и пред СГС никога не съм бил въоръжен и не познавам тази група. Познавам А. П. и потвърждавам това, което той каза за нашето познанство. Няма как да бъда длъжностно лице. Аз съм действащ адвокат, не съм работил в ДАНС, или МВР. Що се отнася до това какви пари и средства съм получавал от г-н А. П. искам да заявя, че не съм получавал никакви суми. По отношение на доказателствата, които са представени и показанията на свидетеля Т., поддържам казаното от адвоката ми. Прави впечатление едно изречение, че бил потърсил съдействието на бившия руски посланик и на г-н Р. П., министър на МВР. На практика съм действащ адвокат и съм готов да окажа съдействие. Преподавател съм по право и се чувствам доста неудобно. Разведен съм, имам син който живее при мен, без доходи е, поради което моля, да отмените решението на СГС и да ми постановите друга мярка.

Адв.Т. /за обвиняемия А. П./ - Уважаеми апелативни съдии, моля, да уважите жалбата ни и да отмените определението на СГС. Считаме, че същия съд не е дал мотивирано определение и не е отговорил на нито едно от основните становища, когато е постановил и своя съдебен акт в нарушение на материалния закон. От казаното от колегите говорили преди мен стана ясно, че термина "участие в организирана престъпна група" е въведен в българското наказателно право през месец септември 2002 год.. Следователно нито едно лице не би могло да бъде обвинено в деяние за времето, през което това деяние не е било престъпно. Държавното обвинение не е изследвало въпроса за създаването на тази престъпна група, кога и от кого, дали от всички обвиняеми, какви са взаимоотношенията между тях. Съдът е обсъждал доказателствата общо за всички обвиняеми и превратно са обсъждани тези доказателства и изводите на съда са в разрез със заявеното от свидетелите. Всички свидетели са питани какво са чували за А. П. без да са приканвани за факти, които са им известни. Цитирам решение № *** год. на ВКС. Анонимен свидетел № 2 е разказал пред разследващите, че му е странно присъствието на А. П. на заседание на УС. Той е мажоритарен собственик на това дружество, което е ясно по делото от разпечатка "Апис регистри" в том 1-ви от делото, а искането от справки за икономическа работа на дружеството е законно право на собственика. На мен не ми е ясно какво означава заявеното от този свидетел, че А. П. е връзка на лицето А. П. с престъпния свят. Как се осъществяват връзките и защо СГС е приел това твърдение за достоверно, като въпросния господин или госпожа е заявил, че е чувал тези неща и защо след като този свидетел е колеблив в твърденията си, СГС приема казаното от него за безспорно установено. Това е единственото изречение за подзащитния ми. От представените в днешното съдебно заседание с допълнителни 18 броя протоколи за разпити на свидетели, свидетелите М. и Д. описват действия за моят подзащитен. Изцяло се присъединявам към това, което каза Адв.Л. за свидетелят Д.. Свидетелят К. М. е дал показания за това, че подзащитния ми е наложил собствен стил на работа в "С. С." АД, което е нормално, естествено и логично за човек, който е придобил част от собствеността на едно дружество и е в правото си да изисква от чиновниците в дружеството, да се съобразят с неговите изисквания. Спрямо подзащитния ми наказателния процес се провежда в нарушение на чл. 8 от ЕКЗПЧОС, тъй като освен унизителните кадри от претърсването на дома на доверителя ми, освен молбата на приятелката му да не будят детето, в нарушение на чл. 161, ал.2 от НПК, няма последващо одобрение и правилно и законосъобразно съдът го изключи от кръга на доказателствата. Това не променя факта от извършеното нарушение на чл. 8 от ЕКЗПЧОС, даващ право на справедлив съдебен процес. И това е станало с действия на определени лица от изпълнителната власт, чиито изказвания от 10 февруари насам поставят на изпитания безпристрастността на съдийското убеждение. Безпристрастността е толкова голяма, че в САЩ е забранено на съдебните заседатели да четат вестници и гледат телевизионните предавания. Защитата не отрича правото на обществото да бъде информирано, но се постави въпроса как се информира, на какво правно основание и каква е целта на тези действия. Още повече защо на това поведение прокуратурата му съдейства, или го оправдава. Безпрецедентно е поведението на всички чиновници по повод неговото необявено издирване и създаване в обществеността нагласа, че той се укрива в момент, когато никой не го търси и той е призован за свидетел за друг ден. Моля, да приемете, че никой не може да бъде задържан за това, че в 06.00 часа сутринта не е бил в леглото на съпругата си. Не е било възможно да се съберат доказателства и законът изисква да са налични достатъчно такива, от които да се направи обоснованото предположение. На А. П. му е наложена най-тежката мярка за неотклонение. Не са налице никакви доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че А. П. е участник в престъплението в което е обвинен. Обжалваното от нас определение е постановено от СГС, тъй като съдът се е позовал на слух чут от анонимен свидетел № 2. Без доказателства няма правосъдие и в този смисъл моля, да постановите вашия съдебен акт.

ОБВИНЯЕМИЯТ А. П./в лична защита/ - Нямам какво да добавя.

Адв.Р. /за обвиняемия П. С./ - Уважаеми апелативни съдии, поддържаме жалбата срещу определението на СГС. Същото считаме за неправилно и за незаконосъобразно. Тогава пред СГС поставихме условия, че справката от ДАНС не следва да бъде ценена и в последствие, когато се запознах с това определение, видях изразите, които се съдържат в тази справка и те се съдържат в извода, направен от първоинстанционния съд, че от свидетелските показания на цитираните свидетели се налагал извода, че такава организирана престъпна група под ръководството на А. П. е създадена и е съществувала с йерархична структура на отделните й членове. Такива изводи не могат да бъдат направени към 12 февруари 2010 год. Не могат да бъдат направени и към настоящия момент. Има два протокола за разпит на един бивш началник на охраната на "К." уволнен, поради некадърност и още един служител на "К.", които споменават съществуването на "Е. И.", без конкретика какви действия е извършил П. С.. Твърдението на СГС, че М. К. е знаел и ръководел престъпната дейност на братята С.И не се основава дори на половин доказателства. Участието на П. С. в престъпната група, не почива на никаква основа на доказателствата. Единствената връзка между П. С. и М. К. е обстоятелството, че три дружества продават на "Е. И." една производствена инсталация. Този договор е с едно продължаващо във времето изпълнение и е нормално да породи отношения между търговци, каквито са били те. Фирмата е създадена и единствен управител и собственик е бил П. С.. Брат му няма нищо общо с това, а в решението на първоинстанционния съд са посочени двамата като лица, които са действали в тази фирма.

Що се отнася до останалите престъпления, представихме доказателства, от които е видно, че обвиняемия П. С. е човек със сериозен, бял бизнес. Кога ще стане ясно не е важно, но тя е една водеща в икономиката ни фирма. И ако това стане ясно на по-ранен етап, толкова по-добре. По делото не се добавят никакви нови доказателства, досежно каквато и било престъпна дейност на П. С.. За мен, моите изводи са, че цел на това производство се явява А. П., а другите на какъв случаен подбор са посочени в тази група, не става ясно. След като не е налице първата, общата предпоставка за наличие на обосновано предположение, излишно е да се коментира следващата предпоставка. Към 12 февруари 2010 год. не е имало основание да бъде налагана на обвиняемия С., каквато и да било мярка за неотклонение, поради което моля, същата да бъде отменена.

ОБВИНЯЕМИЯТ П. С. /в лична защита/
- Придържам се към казаното от адвоката ми. Познавам само брат ми и М. К., с когото имам договор. При ареста ми, при мен и при брат ми събудиха 5 деца и аз ще търся отговорност за това. Има инвестиция в свръхмодерна техника, става въпрос за високо технологична инсталация. Единствената връзка е този договор за покупка на машина и след него има анекс.

Адв.Б. /за обвиняемия Й. С./ - Уважаеми апелативни съдии, моля, да поправите една съдебна грешка, допусната с определението на СГС, по силата на което на подзащитния ми Й. С. беше определена мярка за неотклонение "задържане под стража". Когато моля да отмените това определение моля, да обърнете внимание на решение на ЕС от 08.03.2007 год. По това дело срещу Й. С. не е посочен нито един факт. Не е посочено нито едно действие, с което да е осъществено деяние, с което да е осъществен състава на конкретно престъпление. Поставих въпроса, че, когато се преценява дали е налице обосновано предположение за извършеноbот С. престъпление, кое е това предположение, тъй като никъде не се съдържат данни за това. И аз твърдя, че определението на СГС е незаконосъобразно, необосновано, а при постановяването му са до пуснати съществени процесуални нарушения.

Съдът декларативно е приел в своя акт, че повдигнатото обвинение било работно. ЕКЗПЧОС задължава да се осигури възможност, заподозрения да разбере в какво е обвинен. Вчера имахме за втори път обвинение и подзащитния ми заяви, че не разбира обвинението. До колкото има отделни части за привличане на обвиняем, той даде показания. Присъединявам се напълно към доводите изложени от колегите по отношение на обоснованото предположение. Но вие следва да прецените същността на това обвинение. Въоръжена организирана престъпна група от длъжностни лица, обаче по делото няма нито една данна Й. С. по някакъв начин да заема пост в тази група и да е извършил определена дейност. Вие днес се убедихме, че освен с брат си, с другите обвиняеми се е видял за първи път в съдебната зала. Виновен ли е Й. С. за това, че повече от 10 години вкарва суровини в "К.", осигурява работа на повече от 800 човека и хиляди работещи в "К.". Следва ли да бъде задържан Й. С. за това, че е брат на П. С.. Цитирам решение № 356/2001 год. на 3 НО, ВКС. Моят подзащитен не е осъждан, има постоянно местоживеене и работа, има 3 деца, за които лично се грижи и издържа. В решение № 336/2001 год. по НОХД № * на 3 НО, ВКС се дават указания, че мярката за неотклонение се взема и с оглед личността на обвиняемия. Първоинстанционният съд допусна сериозно процесуално нарушение, като не обсъди по отношение на С. какви са данните по делото и от къде се извлича опасността той да се укрие, или извърши друго престъпление. По делото няма такива данни, от които да сеГласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: gerbsenior
Категория: Политика
Прочетен: 1734751
Постинги: 610
Коментари: 1666
Гласове: 3891
Календар
«  Юни, 2023  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930