Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.05.2010 07:31 - РАЗГРОМ на БАН ли е ПРЕМАХВАНЕТО на "ШАПКАТА" ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ?
Автор: gerbsenior Категория: Политика   
Прочетен: 3405 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 11.05.2010 14:23

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

11.05.2010 г.

вторник

          РАЗГРОМ на БАН???

        Централно управление на БАН и Общото събрание на БАН съчиниха и приеха гневно  "протест - обръщение".
        Наистина ли готвеният проектозакон за изменение на Закона за БАН ще има за последица разгром на Българската академия на науките?
            Кой всъщност прави наука в Българската академия на науките? Нейното Централно управление или учените в научните институти на БАН?
             Новият проектозакон в действителност запазва институтите, които Централно управление реши да закрие, да обедини и да преименува само и само да имитира реформа, която нищо, абсолютно нищо не реформира по същество.
               Вече два месеца Централно управление се прави, че нищичко не знае за подготвяното изменение на Закона за БАН. И трескаво бързаше да предизвика деструктуриран управленчески хаос в Академията, за да направи - по негова преценка - невъзможно ефективното действие на новия закон.
                

Проектът/ на МОМН/ за изменение и допълнение на закона за БАН има следните принципи: 
          1/ САМОСТОЯТЕЛНОСТ - финансова и административна на институтите на БАН.
              2/ Запазване на всички заварени от Закона научни направления и институти. Запазване на работните места на учените.
         3/ ЦУ остава само със съвещателни методически функции.   
           4/  Директно бюджетно финансиране на институтите, като се отчита спецификата на хуманитарните и социалните науки, които  се нуждаят от субсидиране!
        5/ Академици и член-короспонденти остават само в ЦУ, а в инстутутите работят само доктори и научни сътрудници /става дума за титлите/.
      6/  Институтите  могат да сключват директни договори срещу допълнително заплащане без да хранят паразита ЦУ!
          7/  Получават процент от 2-3 милиардните имоти на БАН /сега експлоатирани само от академиците, член-кореспондентите  и ЦУ! 
           8/ Запазване автономията на БАН и автономия на институтите така, както я имат университетите!
          9/  И сега, и след това имотите се и ще се владеят от БАН с подразделения и като държавни могат да се отнемат само с решение на Народното Събрание  /нищо ново освен преразпределение и то вътрешно!/
      10/  Възможност за държавни поръчки срешу заплащане.

        11/ Изборност и мандатност на Директори и мениджъри!

        12/ Естествено: Строг финансов контрол и двоен административен надзор като предпазно средство срещу злоупотреби! /Кой честен човек би се страхувал от контрол и режизия!?Който не го харесва-нека протестира срещу ЕС и правенето на наука там,а и срещу възможностите за  нормални заплати при доказан професионализъм, научен плурализъм и либерално, но законосъобразно управление.

              Какво разгромно именно за БАН, а не за администраторите-бюрократи от Централно управление има в принципите на  проекта за изменение на Закона за БАН? 
              На колко години е академик Никола Съботинов? Точно на толкова, на колкото съм и аз, докторът на философските науки, а мен спокойно си ме пенсионираха още през 2006 година, прекъсвайки точно по средата изпълнението на моя тригодишен изследователски проект на тема "Кобургският род и българската национална съдба". Академик Съботинов обаче продължава да управлява цялата академия, вероятно защото да управляваш е значително по-лесно и по-конфортно от това да вършиш задълбочена изследователска работа...  
          Наистина е време да се сложи решителен край на привилегиите на "феодалните старци", нямащи сили да правят наука, но имащи в излишък сили да управляват науката...
                                 +
 

ПРОТЕСТ – ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН
10 май 2010  

СРЕЩУ РАЗГРОМА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

 

 

 

На 05.05.2010 г. публично бяха обявени намеренията на Министърa на образованието, младежта и науката, Сергей Игнатов,  Българската академия на науките да бъде разформирована. Отделните институти минават на подчинение на различни министерства със съществено намалена държавна субсидия и повишено изискване за самоиздръжка. Академията ще бъде превърната в клуб на академици с неизвестни засега почетни функции. Фактическото ликвидиране на БАН ще стане със светкавичен удар – със закон, който ще бъде внесен в Министерския съвет в близките няколко дни. При това дори се твърди, че не се закрива БАН.
В момент, когато стратегията на ЕС "Европа 2020" извежда науката и нейното свободно развитие като основен приоритет на общността, когато всички страни в ЕС укрепват и развиват своите национални научни центрове,  у нас се лансира закриването на водещия център за наука – БАН. Циничното е, че това се определя като антикризисна мярка. Опитвайки се да избяга от отговорността, че закрива БАН, министърът се прикрива зад инсинуации, че ликвидирал само "шапката" на академията и давал свобода на институтите. Те минават поединично към министерства, управлението им се централизира в ръцете на ведомствена администрация, която няма капацитета да управлява науката. По този начин се ликвидира едно от най-големите предимства на извън университетските научни центрове като БАН – техният неправителствен характер, тяхната комплексност, интердисциплинарност  и наличието на творческа академична среда. Това е в пълен разрез с практиката и тенденциите във всички страни на Европейския съюз. Предвижда се имотите на БАН, които сега са частна нейна собственост по закон и голяма част от тях са придобити чрез дарения, да бъдат одържавени и превърнати в публична държавна собственост. Вярваме, че в европейска България това разгромяване не може да бъде наложено с диктат, както се е случило в Грузия. Подобен произвол и посегателство върху автономната академична наука, върху нейните традиции, върху нейната самоорганизация и структури,  не е извършвано за 140 години съществуване на академията – дори по време на две национални катастрофи, на преврати и на смени на политически режими в страната. Ползата за България от замисленото деяние ще е нулева, но щетите ще са огромни.
Подготовката за ликвидирането на академията е и безпрецедентната кампания срещу нея, която се води с участието на лица от властта в последните 3-4 години, целяща да подготви общественото мнение за удара срещу БАН. Всъщност тя прикрива апетитите на известни корпоративни кръгове и лица към имотите и собствеността на БАН. Показателен факт е, че замисленият удар срещу БАН е оформен в проектозакон, създаден в пълна тайна от академичната общност. Подобен начин на внасяне на проектозакон е без прецедент в държавната и парламентарната практика от 20 години насам. Според действащия от 1991 г. закон на БАН, висшият орган на управление е демократично избраното Общо събрание на учените и избраните от него Ръководство и Управителен съвет. Премахването на т.н.”шапка” на БАН означава отмяна на автономията на БАН, на демократичните принципи за нейното управление, на демократично избрания  й висш орган на управление, и е най-груб административен диктат. Никоя от европейските държави не е извършвала подобен акт, който единствено напомня действията на диктатора Чаушеску срещу Румънската академия на науките.
Ние, учените от БАН, заявяваме категоричното си възмущение от декларираните намерения на министър Игнатов за разформироване на БАН, които се представят пред обществото като реформа в науката.
Българската академия на науките е българският национален център за научни изследвания. След приемането на Закона за БАН в края на 1991 г, Академията започна сама и извърши за няколко години мащабна структурна реформа за бързо преориентиране към новите проблеми на българското общество и икономика, за максимално развитие на международното научно сътрудничество. Тя получи широко международно признание за тези реформи към края на 90-те години. Дейността на около 3000-те учени на БАН е свързана с 50% от защитените български патенти, БАН изпълнява след спечелени конкурси 40% от проектите, финансирани по европейските рамкови програми. Днес с около 17 на сто от кадрите, заети с наука в България, БАН дава над 50% от научната продукция в страната. Академията осигурява научно държавата с десетки дейности, които обслужват различни министерства, ведомства и сектори. Няма поставена от държавата задача,  която БАН да не е изпълнила, при това – на високо ниво.
През 2009 г. в БАН бе направен единственият в страната пълен и комплексен международен одит, извършен от 40 висококвалифицирани учени от 15 страни на ЕС. Всички звена на академията преминаха през задълбочено и детайлно оценяване върху основата на множество европейски критерии за качество и продуктивност. Заключението на одита бе, че "по-голямата част от институтите на БАН извършват ценна изследователска дейност според международните стандарти. Екипът оценители смята този обобщен резултат за впечатляващо постижение, имайки предвид особено трудните условия за провеждане на изследвания в България". Оценителите посочиха като основен проблем ниското финансиране. Резултатите от международния одит упорито се игнорират от управляващите.
БАН е институцията, която от десетилетия си е извоювала висок международен авторитет. Няма европейски политик или експерт в последните години, който при посещение в страната да не е подчертавал, че Българската академия на науките с потенциала и резултатите си е истинска национална ценност на България.
Българската академия на науките е емблемата на България за качество в науката, призната в света. Тя активно сътрудничи с водещите научни организации в над 35 страни в света. Разформироването на БАН ще нанесе тежък удар и върху международния престиж на България, особено като член на Европейския съюз. Това няма как да бъде отречено.
Всички национални центрове за наука в Европа и в света от по-старо или по-ново време са създадени от държавата, от властта. Българската академия на науките обаче е създадена по време на робство от самия народ, от родолюбиви българи като Марин Дринов, Васил Друмев, Любен Каравелов, Васил Левски. През 1869 г. те оставят завета основаното от тях Българско книжовно дружество да се превърне в "истинна академия наук". Създаването на БАН със закон през 1912 г. е част от българската държавност и този факт няма как да бъде оспорен. БАН и нейните школи са изграждани в продължение на десетилетия от най-големите умове на България. Затова съществуването на Българската академия на науките у нас не е въпрос, който зависи само от властта, още по-малко от прищевките и краткосрочните интереси на отделни министри. БАН е достояние на нацията и съдбата й е в прерогативите на българския народ, защото той я е създал. Две последователни изследвания на НЦИОМ за БАН доказаха в последно време, че над 90 на сто от българите в момента се обявяват категорично за запазване на академията и за нейното развитие. Ако някой е решил да посегне върху Българската академия на науките, да има доблестта да се съобрази с един национален референдум за съдбата й. Тя не е чиновническа структура, както я третират управляващите, а заедно със Софийския университет е една от емблемите на българската национална идентичност. С нейното заличаване се посяга не само върху бъдещето на България, но се заличава и нейното минало.
 

Призоваваме президента, депутатите, българската интелигенция, всички мислещи наши сънародници,  да застанат зад каузата за запазване на БАН.
 

Българската академия на науките ще подкрепи протеста на Софийския университет на 11 май срещу целенасочения финансов колапс, на който са обречени образованието и науката в България.

 

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

 Тагове:   БАН,


Гласувай:
11. avatar22 - АЗ НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ -- ПРОСТО ЩЕ "Ц И Т И Р А М" !
11.05.2010 14:31
Това е МНЕНИЕ "ОТВЪТРЕ" от БАН , от "КУХНЯТА" и за това съм склонен да му ВЯРВАМ :" До "феод. старчета от БАН".Цитирам дословно проф.Лъчезар Филипов - астрофизик - зам.директор на "Института по Космически Изследвания " към БАН от публикация на негово интервю (седмичен труд, бр.49 от 09 112009г.) с Въла Новева." ВЪПРОС:Какво се върши в БАН изобщо?С какво се занимавате? ОТГОВОР:Кадърното младо поколение бяга навън. А БАН е рай за комплексарите - лежат и чакат някой нещо да направи, да нареди, да отпусне ПАРИ.Но за да ни отпуснат пари, някой трябва да напише проект, да кандидатства на подходящо място, да си посвети времето на това.Правил съм го.Много по лесно обаче е да се убива времето и да се ИМИТИРА ДЕЙНОСТ - така ДО ПЕНСИЯ." Край на цитата.
ПОРЪЧАНИЯ и съответно заплатен ОТ БАН с (250000 евро) международен одит показва, че "разпознаваеми като такива с международна ЗНАЧИМОСТ" са САМО седемнадесет (17) от почти СЕДЕМДЕСЕТ (69) научни звена и е даден двадесетдневен срок за извършване на РАДИКАЛНИ реформи. Т.н. БАН е крайно време, да не се ОСЛУШВА, а да отвори МЕЖДУНАРОДНИЯ ОДИТЕН ДОКЛАД за който изръси МАСА пари (НАШИ, НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА) парички, да го прочете (АМА) внимателно и да ИЗПЪЛНИ ПРЕПОРЪКИТЕ му. РЕФОРМИ, РЕФОРМИ господа, а не ИМИТАЦИИ.Тоя път и при ТИЯ МИНИСТРИ (Г-н Игнатов и Г-н ДЯНКОВ) само с имитации ПРОСТО НЯМА ДА МИНЕ. БАЛАМУРНИЦИТЕ СВЪРШИХА. СТАТУКВОТО ( ЛЮБИМОТО НА НЯКОИ СТАТУКВО) тоя път НЯМА да се ЗАПАЗИ.
Нито БЕЗБРОЙНИТЕ ДОНОСНИЦИ, нито т.н. АКАДЕМИК СЪБОТИНОВ (другаря Съботинов).
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: gerbsenior
Категория: Политика
Прочетен: 1762853
Постинги: 610
Коментари: 1666
Гласове: 3891
Календар
«  Септември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930