Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.12.2010 09:21 - БАН - ето КАК ДЕЙСТВУВАТ академик СЪБОТИНОВ и неговото ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ на БАН
Автор: gerbsenior Категория: Политика   
Прочетен: 3672 Коментари: 1 Гласове:
2

Последна промяна: 08.12.2010 09:29

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
08.12.2010 г.
  сряда
           И снощи в телевизионното предаване "РЕФЕРЕНДУМ" академик Никола Съботинов едва ли не с пяна на уста обясняваше колко АВТОНОМНИ били институтите на БАН при сегашната бюрократична структура  на Академията.
             Само че ето какво РЕАЛНО се върши от него лично и от защитаваното със зъби и нокти Централно управление на БАН...

                                   +
                               +       +
                                   +
ЦУ на БАН потъпква правото на избор на институтите доц. д-р Венцислав Динчев

                 ВЪЗРАЖЕНИЕ

imageС избор на Управителния съвет на БАН на 22.11.2010 г. приключи последния конкурс за директор на Националния археологически институт с музей (НАИМ) при БАН. В конкурса участваха трима кандидати, всички от НАИМ. Името на избрания кандидат веднага бе качено на сайта на БАН.

Като един от другите двама кандидати моята кандидатура беше подкрепена от Общото събрание на учените на НАИМ, т.е. на първия етап от изборната процедура, съгласно Устава на БАН и Правилата за избор на директори на самостоятелни звена на БАН. Тя получи подкрепата и от 7-членната Експертна комисия, т.е. на втория етап от изборната процедура, съгласно посочените нормативни документи.

Резултатите от гласуването в Общото събрание на учените на НАИМ на 27.10.2010 г. са следните: 20 (двадесет) гласа за избрания от УС кандидат; 38 (тридесет и осем) гласа за възразяващия кандидат; 3 (три) гласа за третия кандидат; 2 (две) невалидни бюлетини.

Резултатите от гласуването в Експертната комисия на 04.11.2010 г. са: 2 (два) гласа за избрания от УС кандидат; 5 (пет) гласа за възразяващия кандидат.

   

Уважаеми Г-н Председател, уважаеми дами и господа, членове на Управителния съвет,

Две са причините да пристъпя към това възражение.

Едната е, признавам, в личното ми неудовлетворение и в чувството на накърнено професионално и човешко достойнство.

Другата причина бих назовал „Национален археологически институт с музей” – институцията, която е пряк наследник на най-стария музей и на най-стария научен институт в България, която днес е безспорен лидер и легитимен координатор на археологическите изследвания в страната, и в която работят почти 1/3 от щатните археолози, около 1/2 от археолозите с научни титли и звания и около 3/4 от хабилитираните български археолози. Тяхната дейност получи отлични оценки (три пъти „А”) при скорошния международен одит на научните звена на БАН.

За съжаление, НАИМ е и пример за самостоятелно звено на БАН, в което при трети пореден избор на директор (предишните бяха през 2003 г. и 2007 г.) Управителният съвет на БАН налага кандидати в разрез с вота на учените в институцията ни.

По време на изслушването ми в Управителния съвет на 22.11.2010 г. не съм охулвал другите двама кандидати. Няма да го сторя и сега. И двамата са добри професионалсти, с доказани научни и организационни качества. И двамата участваха в последния управленски екип на НАИМ. В стила на управление обаче през последните години, включително в прозрачността на управленските решения и в отношението към колегите, имаше проблеми и именно те ме мотивираха да се явя на последния конкурс за директор на НАИМ.

 

Уважаеми Г-н Председател, уважаеми дами и господа, членове на Управителния съвет,

С настоящото възражение бих искал да разясните публично мотивите за вашия избор. Длъжен съм да сторя това не само и не толкова с оглед на личното ми неудовлетворение, а заради доверието, което ми оказаха колегите от НАИМ и от Експертната комисия в хода на изборната процедура. Ще ви улесня, изреждайки по-долу разни възможни мотиви. Моля да ме извините, но като учен ще си позволя също да анализирам предпоставките и доводите за тези мотиви.

Първият възможен мотив е разминаването между моето и вашето (или на повечето от вас) мнение относно устройството на БАН. Нееднократно съм изразявал в Общото сърание на учените и Научният съвет на НАИМ, в Общото събрание на БАН, на което съм член от квотата на НАИМ, и в публичното пространство привъзаността си към едно по-демократично устройство на академията ни. Днес тя е йерархична, вертикална структура с големи правомощия на централното й ръководство. Убеден съм, че вариантът с действително автономни в административно и финансово отношение научни звена, и с централните органи с координативни (а не командно-управленски) функции, е по-добър за БАН. На изслушването на 22.11.2010 г. повечето въпроси към мен бяха свързани с тези наистина важни устройствени проблеми. Бих приел това като проява на нормален интерес, но поводът за дискусията – избор на директор, в съчетание с не особено добронамерения тон и видимото желание за разобличаване на възгледите ми, подсказват друго. Без да влизам в подробности, ще изтъкна, че както в моята програма, с която разполагахте, така и във встъпителното ми експозе пред вас изрично бе посочено, че „спрямо централните органи на управление на академията, НАИМ следва да е предвидим партньор с ясни позиции, съобразени със съществуващата нормативна уредба”, и още, че „мястото на НАИМ е в БАН и ние трябва да се борим за запазването, укрепването и по-нататъшното реформиране на БАН”. С основание сте преценили, че това не е декларация за отказ от възгледите ми. Не съм сигурен обаче дали сте оценили, че е декларация за начина на тяхното отстояване. 

Уважаеми Г-н Председател, уважаеми дами и господа, членове на Управителния съвет, евентуалното позоваване на гореизложения мотив при вашия избор би означавало, че ме подозирате в непочтенност. Другото възможно обяснение за сработването на този мотив предполага да приемате съществуващата нормативна уредба, в частност Устава, на БАН като нещо непроменимо и завинаги дадено, респективно – да ме определяте като зле настроен към БАН „вражески елемент”.

Друг възможен мотив за вашия избор е преценката ви за професионалните качества на тримата кандидати. При цялия ми респект към вас – акад. Съботинов (физик), проф. Хаджитодоров (инженер-математик) и останалите членове на Управителния съвет (сред които има един представител на НАИМ), смятам, че с безусловен приоритет по компетентност в случая е изборът на моите колеги от НАИМ, а също и изборът на Експертната комисия, съставена от известни археолози и историци, включително акад. Гюзелев и чл.-кор. Юрукова. Тази комисия впрочем бе определена от вас, уважаеми членове на Управителния съвет, и бе назначена от вас, уважаеми Г-н Председател на Управителния съвет.

Би могло да се допусне, че някои от вас, които наред с участието си в Управителния съвет са ангажирани и с други ръководни функции в БАН, са били впечатлени при служебните си контакти с избрания кандидат, който пък бе и.д. зам.-директор на НАИМ през последните две години. Не бих могъл да имам претенции към вашите впечатления. Ще припомня само, че в условията за конкурса няма изискване кандидатите да са от последното или предпоследното ръководство на НАИМ и ще посоча, че кандидат, който не е в подобна позиция, няма как да ви впечатли или разочарова, тъй като просто просто не сте общували с него. Друг е въпросът доколко коректен и обективен е подобен критерий при подобен избор.

Следващият възможен мотив визира съображения, чието излагане тук ще ви се стори дръзко. Извинявам се предварително и се надявам искрено, че изборът ви не е повлиян от тях. Те обаче витаят в публичното пространство. Ще ги изложа под формата на два въпроса.

Преценявате ли като заплаха за статуквото в БАН организационната автономия на институция с историята и репутацията на НАИМ?

Дали изборът на Управителния съвет (трети пореден избор в разрез с вота на научния колектив) е израз на желание за налагане на кандидат, който не се ползва с достатъчно доверие сред колегите си и който поради това ще е в по-голяма зависимост от централното ръководство на БАН?

Последният мотив, за който ще спомена, но който сам почти изключвам като възможен, е в личната ви симпатия или антипатия към кандидатите по пол, възраст, външност, начин на изказ и т.н.

Уважаеми Г-н Председател, уважаеми дами и господа, членове на Управителния съвет,

Ще съм благодарен да дадете разяснения по изложените или други свои мотиви, повлияли за вашия избор при последния конкурс за директор на НАИМ. Смятам за редно да ви уведомя, че ще направя това възражение публично достояние.

Използвайки като повод възражението ще си позволя и един въпрос към вас във връзка с настоящите протести на учени от БАН, в които вие участвате активно. Едно от основните искания на протестите е запазване на автономията на БАН. Бих искал да уточните коя точно автономия се има предвид – тази, която ви дава възможност да правите избори като обсъждания, или тази на моите колеги от НАИМ, която за пореден път пренебрегнахте?   

          

София,

26 ноември, 2010 г.                 

 

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

на учени от НАИМ – БАН

 

С тревога и загриженост искаме да изразим публично огромното си неудовлетворение от начина, по който беше проведен конкурсът за Директор на Националния археологически институт и музей – БАН. Високомерно, и за пореден път, Ръководството на БАН пренебрегна резултатите от избора на Общото събрание на учените в Националния археологически институт и музей - БАН, които със значително мнозинство подкрепиха кандидатурата на доц. д-р Венцислав Динчев. Членовете на Управителния съвет на БАН отхвърлиха и предложенията на назначената от тях Експертна комисия (в състава на която влизат известни археолози и историци, включително член-кореспондент и академик), гласувала убедително в полза на същия кандидат. В съответствие с правомощията, които са му предоставени от Устава на БАН, но в разрез с предпочитанията на професионалистите и с етичните очаквания, Управителният съвет на БАН не утвърди избора на доц. Венцислав Динчев, чиято активна позиция за реформиране на БАН е добре известна, а наложи друга кандидатура.

При международния одит през миналата година Националният археологически институт и музей получи най-висока оценка – три пъти А. Това е ясно доказателство, че учените в тази институция са достатъчно зрели и компетентни, за да направят избор и да носят отговорност за него.

По повод на поредния опорочен избор в Управителния Съвет на БАН, ние изразяваме своята надежда, че в дискусиите, свързани със законопроекта за промени на закона за БАН, ще бъде отчетена необходимостта от по-голяма финансова и административна самостоятелност на институтите, включително правото на пряк и несанкциониран избор на Директор, подобно на практиката в университетите в България. Уверени сме, че съхраняването на Българската академия на науките като най-значим национален научен център налага задължително извършването на уместни структурни реформи и сериозни промени в стила и методите на управление.

 

 

София, 28. 11. 2010 г.


доц. д-р Стефан Александров
доц. д-р Анелия Божкова
доц. д-р Явор Бояджиев
гл. ас. д-р Крум Бъчваров
доц. д-р Евгения Генчева
гл. ас. д-р Методи Даскалов
доц. д-р Константин Дочев

гл. ас. д-р Веселка Кацарова
гл. ас. д-р Красимир Ников
проф. д.и.н. Васил Николов
доц. д-р Кръстина Панайотова

гл. ас. д-р Петя Пенкова
гл. ас. д-р Виктория Петрова
гл. ас. д-р Христо Попов
доц. д-р Николай Сираков

доц. д-р Свобода Сиракова
доц. д-р Иван Сотиров

д-р Станимира Танева
доц. д-р Милена Тонкова
доц. д-р Константин Тотев
гл. ас. д-р Таня Христова
чл. кор. д.и.н. Йорданка Юрукова

 

 

 

 

 

Уважаеми акад. Съботинов,

В популярен ежедневник се появи кратко съобщение за актуалните проблеми в Националния археологически институт с музей към БАН, позоваващо се и на ваше интервю. Съобщението гласи:

„Археолози разпространиха вчера протестна декларация заради избора на нов директор на археологическия институт на БАН. Учените в института гласували за Венцислав Динчев, а от БАН предпочели Людмил Вагалински и вчера той встъпи в длъжност.

Заради Вагалински получават пълни заплати, но е строг и ги мобилизира да работят преди строежа на магистрала „Тракия”, затова не го искат, обясни шефът на БАН акад. Никола Съботинов” (в. „24 часа” от 02.12.2010 г.)

 До академик Съботинов

Уважаеми акад. Съботинов,

Ако вашите думи са цитирани правилно, става ясно, че водещ мотив в избора на директор на НАИМ от председателствания от вас Управителен съвет на БАН на 22.11.2010 г. е бил... нашият мързел и нежеланието ни да работим по инфраструктурните проекти.

Подобна преценка за нашите качества и дейност е обидна и категорично неприемлива, в пълен разрез с оценките, които получихме при скорошния международен одит на БАН (най-високите оценки в хуманитарното направление), странна и необяснима с оглед на заемания от вас пост – Председател на Българската академия на науките. Чувстваме се дъжни да ви уверим, че учените, подписали „Протестната декларацията” се ползват с висок престиж в научните среди у нас и в чужбина, имат всепризнати заслуги за развитието на българската археологическа наука и многократно и особено успешно участие в археологическите проучвания при големи инфраструктурни проекти.

 

София, 06. 12. 2010 г.


Тагове:   академик,   как,   БАН,   неговото,


Гласувай:
21. razkazvachka - Само който не е бил в допир с бан може да храни илюзии за
08.12.2010 09:36
тази финансово-манипулативна структура с повече бюрокрация и от Евросъюза....
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: gerbsenior
Категория: Политика
Прочетен: 1734803
Постинги: 610
Коментари: 1666
Гласове: 3891
Календар
«  Юни, 2023  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930