Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.02.2010 21:44 - АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЛЕВ ИНС"
Автор: gerbsenior Категория: Политика   
Прочетен: 2597 Коментари: 1 Гласове:
0

Последна промяна: 23.02.2010 12:48


 

„Ние не просто продаваме застраховки, ние владеем ситуацията.Нашата визия е „Лев инс” е компанията на АКТИВНАТА СИГУРНОСТ
19 Февруари 2007 г. ,zastrahovatel.com

Първо национално "евро"-съвещание на ЗПК „Лев инс”АД

 

image

Така го нарече и характеризира още с встъпителните си думи Стефан Софиянски, изпълнителен директор на компанията.

 

 

Стефан Софиянски, изпълнителен директор на компанията.

 

- Ние всички можем да се чувстваме горди, че присъстваме на това наше първо „ЕВРО” съвещание и че посрещаме със спокойствие и увереност перспективите за развитие на ЗПК „Лев инс” АД, като съумяхме да издигнем авторитета й на българския застрахователен пазар и да я наложим като водеща както сред нашите клиенти и контрагенти, така и сред конкуренцията, каза той

В съвещанието взеха участие членове на ръководството, на дирекции в Централно управление, управители на агенции от цялата страна и други служители на компанията. В президиума бяха проф. Благой Колев, председател на Надзорния съвет на „Лев Корпорация”, на Общото събрание на Университета за национално и световно стопанство и на Контролния съвет на Съюза за стопанска инициатива, който поздрави присъстващите, д-р Алексей Петров, съветник и представител на акционерите на ЗПК „Лев инс” АД, Станислав Геенс, председател на УС на „Лев Корпорация”, Ива Павлова, председател на Надзорния съвет на компанията, Людмил Лазаров, главен прокурист на „Лев Корпорация” и търговски пълномощник на ЗПК „Лев инс” АД, и доц. Симеон Желев от УНСС.

 

 В изключително интересен разговор се превърна диалогът между ръководители на агенции и представители на компанията в страната и г-н Алексей Петров, който ги призова да нямат чувство за притеснение, а да дискутират и поставят свои въпроси по най-важни проблеми в работата си, както и да правят предложения за решаването им. С други думи, да се чувстват в атмосферата на близост и доверие, в която всички са равнопоставени. И понеже диалогът им наистина прерасна в разкриване на сегашното състояние на живота и дейността им, като в кухнята на всяко семейство ще си позволим само да изведем няколко интересни гледни точки, изводи и формулирани позиции от г-н Алексей Петров.

НИЕ НЕ ПРОДАВАМЕ ЗАСТРАХОВКИ, НИЕ ВЛАДЕЕМ СИТУАЦИЯТА ЗАЕДНО

 

- Като приемам за успешна дейността ви през миналата година, искам да ви кажа, че е време вече да заговорим за нов цивилизационен ред и за издигане на ново равнище качеството на обслужването на клиентите от „Лев инс” АД.

- По отношение на бъдещето на ЗПК „Лев инс” АД: макар че в България има много чужди застрахователи, аз твърдя че и в тази обстановка ние сме конкурентоспособни към настоящия момент и се справяме успешно. Ако изпълним заръката на УС да припознаем нашата мисия, визия и стратегия, ние сме в състояние да отговорим на тези предизвикателства и аз лично гарантирам, че ще бъдем конкурентоспособни и занапред и ще реализираме стратегията да постигнем лидерска позиция по автомобилно и имуществено застраховане.

- Приетата от нас философия за АКТИВНАТА СИГУРНОСТ нито ни е паднала от някъде, нито пък ни е натрапена от някого, тя е естествена наша логика.

- Че цената е важна – е вън от съмнение. Но това, което продава продуктите и услугите, са действените отношения, които клиентът вижда и така изгражда своята подкрепа. Тя пък води до една дългосрочна лоялност. Клиентът иска да се гордее със своя доставчик, иска да има експертизата на застрахователя си.

- И нещо много важно искам да отбележа – ние не продаваме застраховки, ние владеем ситуацията заедно! Заедно с клиента! Заедно с вас!

 

Първото „ЕВРО” национално съвещание откри Ася Аксентиева, председател на Управителния съвет на компанията, която благодари от името на акционерите и на ръководството на всички служители, на всички агенции и представителства на ЗПК „Лев инс” АД в София и в страната за тяхната всеотдайна работа, допринесла за това 2006 година да е поредната много успешна година за ЗПК „Лев инс” АД.

След това Ася Аксентиева посочи и най-важните завоевания на компанията през 2006 година по нейния път на динамично развитие.

 

В челните позици и на пазара

По предварителни данни през 2006 година реализираният премиен приход бележи сериозен ръст спрямо 2005 година и дружеството отново е в челните позиции на застрахователния пазар.

ЗПК „Лев инс” АД е на второ място по брой действащи застрахователни полици и премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, а по застраховки „Разни финансови загуби” и „Кредити” благодарение на добрата работа с банки и лизингови къщи сме на първа позиция на пазара.

И през 2006 година в застрахователния портфейл автомобилното застраховане е водещо и трябва да отбележим, че сме постигнали значително повишаване на приходите по „Каско на МПС” спрямо предходния отчетен период – с над 50%. Това е сериозен напредък, но ние считаме, че можем повече. УС е разработил концепция за развитие на автомобилното застраховане.

Сега е необходимо да положим усилия за увеличаване на приходите по застраховки на имущества и другите видове застраховки. За това УС също има изработена концепция. Изпълването й със съдържание ще бъде наша обща работа.

Много важен е фактът, че над 93% от заведените претенции от наши клиенти са изплатени, което показва категорично добрата ликвидационна дейност на дружеството.

По предварителни данни общият финансов резултат от проявлението на риска е положителен за всички продукти.

Брутната квота на щетимост е добра, заделени са необходимите резерви, средствата по резервите са инвестирани съобразно изискванията на Кодекса за застраховане във високоликвидни и нискорискови активи, като държавни ценни книжа, общински ценни книжа, банкови облигации, депозити и недвижими имоти.

Финансовата устойчивост на застрахователните операции е гарантирана и от пласираните презастрахователни договори.

Всички резултати показват, че дружеството е изключително стабилно финансово, може да изпълнява и изпълнява своевременно поетите задължения по застрахователни договори. Това се дължи и на приетата в дружеството философия за „АКТИВНА СИГУРНОСТ”, на усилията за оценка и анализ на риска при сключване на застрахователни договори, както и на лоялното ни отношение при ликвидация на настъпили застрахователни събития. Днес трябва да отчетем, че тази философия, еднозначно приета от всички нас преди повече от две години, е съдържание на нашето поведение и действие.

Този период е достатъчен, за да ми даде основание да декларирам от името на акционерите и от името на мениджмънта, че от днес нашата философия за активна сигурност не е само думи, декларации и слоган, а се превръща в безусловна програма за действие.

Пълната картина на 2006 година очерта в своето изложение изпълнителният директор на ЗПК „Лев инс” АД Стефан Софиянски.

 

Какво свършихме през 2006 г. и къде са намираме

През 2006 г. ЗПК „Лев Инс” АД изпълни всички нормативни изисквания и предписания по Кодекса за застраховане. Ние бяхме една от първите застрахователни компании, които увеличиха капитала си над нормативно определения размер от 6 000 000 лева. Нашият капитал е 13 000 000 лева.

ЗПК „Лев инс” АД регистрира своите акции като безналични в Централния депозитар, прие вътрешни правила, уреждащи дейността по ликвидация, проведохме обучение и лицензирахме нашите застрахователни агенти, приведохме структурата на дружеството в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховане, като избрахме и ръководител на службата по вътрешен котрол и отговорен актюер.

Особено важно внимание отделям и на взаимоотношенията ни и връзките с КФН и е установено активно партньорство с надзорната институция. Ние имаме основание да се поздравим, че сме дружеството с най-малко жалби от страна на клиенти - е един наистина добър атестат за нашата същинска дейност. Това е израз на активното отношение към нашите клиенти, което е основен показател за проявлението на концепцията за АКТИВНАТА СИГУРНОСТ.

Получихме лиценз за презастраховане След сериозна подготовка по линия на презастраховане, гаранции и други подадохме документи и станахме членове на Национално бюро „Зелена карта”, а впоследствие бяхме прелицензирани по „Гражданска отговорност”;

Преподписахме договора за асистанс по застраховка „Медицински разноски” с „Корис – България”. Сключихме договор за представителство по „Зелена карта” с “Корис – България” и „АВУС” – България;

Сключихме договор за автоасистанс за чужбина за коли, застраховани при нас по „Каско” с покритие за чужбина при „Фило Дирето”;

На ЗПК „Лев инс” АД беше присвоен кредитен рейтинг ВВ+. Това е много добър кредитен рейтинг и означава, че дружеството ни е финансово стабилно и е в състояние да изпълнява спокойно поетите финансови ангажименти.

Съвместно с Асоциацията за пожарна и аварийна безопасност по превенция на риска, както и за анализ и експертиза по настъпили застрахователни събития;

По дейността ни с корпоративни клиенти и обществени поръчки – продължихме договора за застраховка на АЕЦ „Козлодуй” – „Отговорност за ядрена вреда”, застраховахме „Глобул”. Спечелихме конкурси на Министерство на отбраната, както и на Народното събрание. Спечелихме и специална обществена поръчка за застраховане на Национална разузнавателна служба и обществени поръчки за застраховане на териториални данъчни служби и общини.

Продължаваме работата по алтернативните канали за дистрибуция, доразвихме мрежата от пунктове за годишни технически прегледи, вече имаме договор и с пунктовете на СБА в страната както за техническите прегледи, така и за денонощна пътна помощ.

ЗПК „Лев инс” АД е одобрен и предпочитан застраховател от повечето най-големи банки, което е изключително важна предпоставка за разширяване и подобряване на бизнеса ни. Имаме и подписани договори с лизингови къщи и официални вносители

И в заключение – най-ценното на изложеното до тук е, че всички тези факти, действия и практика носят една добавена стойност, която не може да се измери пряко в паричен еквивалент и не може да се отчете веднага, но която ще даде своя мутиплициращ ефект в близкото бъдеще и ще послужи за акумулиране на енергия за осъществяване на амбициозната ни бизнеспрограма.

 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ, СТРАТЕГИЯ и ЦЕЛИ на ЗПК „ЛЕВ ИНС” АД

 

На Националното съвещание отново беше декларирана Мисията на дружеството: „Ние не просто продаваме застраховки, ние владеем ситуацията”. Ние обръщаме фокуса в нашата дейност върху човека, а печалбата е функция на правилното прилагане на мисията: „Нашата мисия е да обслужваме качествено и да задоволяваме интересите на клиента”. Както и досега, ще продължи работата ни по квалификацията на кадрите. Основният подход ще е активен диалог с клиентите, които считаме за наши партньори.

Нашата визия е „Лев инс” е компанията на АКТИВНАТА СИГУРНОСТ.

Философията на активната сигурност на ЗПК „Лев инс” АД издига тезата за „Активно застраховане” като нова и адекватна форма на съвременната застрахователна дейност.

Освен двете традиционни функции на застраховането, познати на всички, като 1. Възмездяване и обезщетяване на клиентите, и 2. Защита на живота и трудоспособността на населението. „Лев инс” развива и (3.) активното застраховане като перспективна форма на превантивната функция на застраховането, което още повече ще легитимира дружеството като съвременна и атрактивна компания и я налага като водеща у нас.

 

Какво е активна сигурност:

1.Активно отношение към работата, към клиента (активно партньорство).

2. Изпреварване настъпването на рискове или с ограничаването на причинените от тях вреди. Превенцията спомага за опазване на националното имущество и намаляване загубите на обществото от случайни събития.

3. Практически мерки, указания и предписания, включително обучение и оказване конкретна помощ на отделните застраховани.

 

Ценностите, на които ние държим, са: коректност, лоялност, бързина и индивидуален подход. Когато споделяме едни и същи ценности, тогава със сигурност ще твърдим, че нашата компания има СВОЙ СОБСТВЕН СТИЛ. Тогава работата е колегиална и екипна и служителите в един офис или в офисите не се конкурират помежду си.

ЗПК „Лев инс” АД има свои стратегии за увеличаване на пазарния си дял по автомобилно, имуществено и други видове застраховки.

Всичко това би се реализирало само ако спазваме позицията, че няма да допуснем да се объркват концепциите, съдържанието и текста на мисията, визията, ценностите, стратегиите и целите. Вие трябва да разбирате разликите между всеки от тези елементи на организационната схема и ще сте по-добре подготвени да напълните всяка една от тях със съдържание, да обявите целта на всяка и да ги използвате при организирането и зареждането с енергия на членовете на вашата организация – служители, агенти, брокери и контрагенти, като създадете единна система.
                                           #
                                     #        #
                                           #
 

В изключително интересен разговор се превърна диалогът между ръководители на агенции и представители на компанията в страната и г-н Алексей Петров, който ги призова да нямат чувство за притеснение, а да дискутират и поставят свои въпроси по най-важни проблеми в работата си, както и да правят предложения за решаването им. С други думи, да се чувстват в атмосферата на близост и доверие, в която всички са равнопоставени. И понеже диалогът им наистина прерасна в разкриване на сегашното състояние на живота и дейността им, като в кухнята на всяко семейство ще си позволим само да изведем няколко интересни гледни точки, изводи и формулирани позиции от г-н Алексей Петров.

 

НИЕ НЕ ПРОДАВАМЕ ЗАСТРАХОВКИ, НИЕ ВЛАДЕЕМ СИТУАЦИЯТА ЗАЕДНО

 

- Като приемам за успешна дейността ви през миналата година, искам да ви кажа, че е време вече да заговорим за нов цивилизационен ред и за издигане на ново равнище качеството на обслужването на клиентите от „Лев инс” АД.

- По отношение на бъдещето на ЗПК „Лев инс” АД: макар че в България има много чужди застрахователи, аз твърдя че и в тази обстановка ние сме конкурентоспособни към настоящия момент и се справяме успешно. Ако изпълним заръката на УС да припознаем нашата мисия, визия и стратегия, ние сме в състояние да отговорим на тези предизвикателства и аз лично гарантирам, че ще бъдем конкурентоспособни и занапред и ще реализираме стратегията да постигнем лидерска позиция по автомобилно и имуществено застраховане.

- Приетата от нас философия за АКТИВНАТА СИГУРНОСТ нито ни е паднала от някъде, нито пък ни е натрапена от някого, тя е естествена наша логика.

- Че цената е важна – е вън от съмнение. Но това, което продава продуктите и услугите, са действените отношения, които клиентът вижда и така изгражда своята подкрепа. Тя пък води до една дългосрочна лоялност. Клиентът иска да се гордее със своя доставчик, иска да има експертизата на застрахователя си.

- И нещо много важно искам да отбележа – ние не продаваме застраховки, ние владеем ситуацията заедно! Заедно с клиента! Заедно с вас!

Петър Андасаров

 Тагове:   лев,


Гласувай:
01. crisis - Я къде бил Софиянски...
21.02.2010 22:43
Много интересно четиво. Софиянски е прав - "те не са продавали застраховки, те са владели ситуацията" до преди месец. Днес вече някои от тях владеят следствения арест.
Въпросът е: На кое Софиянски е викал Ситуация и кое или кой, го свързва с Ал Петров?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: gerbsenior
Категория: Политика
Прочетен: 1734639
Постинги: 610
Коментари: 1666
Гласове: 3891
Календар
«  Юни, 2023  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930